Точково заваряване

Разполагаме с голям брой точкови заваръчни машини.

Продукти