Шлайфове

Фирмата разполага с различни по големина и обхват плоски и кръгли шлайфове.