Ерозия

Фирмата разполага с 2 прецизни нишкови машини.